Speaking to Left

Posted: January 24, 2015 in ACROSTIC, POETRY
Tags: , , , , ,
angel

The girl living in dimness as described in the poem.

Hello there, angel in dark veil

Oh!, what did this day teach to you?

Where did you hide at times of dimness?

At times, when you’re empty inside.

Rose, that’s what you’re holding

Earth bent sideways, calling your name

Yet you covered your ears with pebbles

On just a time when sun had sunk

Uttering unspoken words left behind.

PALIWANAG:

Petsa ng Pagkakasulat : Disyembre 2014

Ang tulang ito ay halimbawa ng acrostic poem, kung saan ay may mabubuong salita sa kahit anong bahagi nito; mapagilid o sa bandang gitna. Simple lang ang nais kong iparating sa tulang ito. Tungkol ito sa isang lalaking sinusuyo ang babaeng minahal niya dati. Sa kabilang dako, ang babae naman ay nananatiling malungkot dahil iniwan siya ng lalaking minahal niya dito.

Where did you hide at times of dimness?

At times, when you’re empty inside.

Sa linyang ito,inilalarawan dito kung bakit nagtatago ang babae sa dilim o kalungkutang bumabalot sa kanya. Marahil na rin ay dahil sa pagkatigang ng kanyang nararamdaman sa lalaking dati niyang minahal.

Rose, that’s what you’re holding

Earth bent sideways, calling your name

Yet you covered your ears with pebbles

On just a time when sun had sunk

Uttering unspoken words left behind.

Dito naman, ipinapakita na kinakausap ng lalaki ang babaeng iniwan niya. May hawak itong rosas na sumisimbolo sa sariwang pagmamahal ng lalaki dati ngunit ngayon ay naudlot na nang tuluyan. Sa pangalawang linya hanggang sa ikatlo, tinatawag naman ng lalaki ang babae, ngunit sa halip na pansinin ay tinalikuran siya ng babae. Ang huling dalawang linya naman ay tumatalakay sa kawalan ng pag-asa ng lalaki na makasama sa isa pang pagkakataon ang babaeng minamahal dahil may mga gusto pa siyang sabihin dito na hindi niya nasabi noong sila ay masaya pa sa piling ng isa’t -isa.

BAKIT ‘SPEAKING TO LEFT’ ANG PAMAGAT NITO?

Basahin niyo sa inyong kaliwa mula sa itaas-pababa yung mga letra sa gilid. Malalaman niyo kung bakit isinulat ng lalaki ang tulang ito para sa babaeng minahal niya dati.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s