Caught in the Rain

Posted: January 13, 2015 in POETRY
Tags: , , , , ,

I was sitting on a small porch, on the other side

Of the street, waiting to cross the line

But then the rain poured so wide

That it stretched your space close to mine

Now you’re bleeding transparently

With no wounds to see, just cold body

I opened my umbrella, hoping to walk

Towards you, but I couldn’t even talk

As soon as I reached the middle

You’re still standing still

The way you gazed at me made me dwindle

Judging your beat to sense my will

I took one step toward you

You moved one step next to me

The warmth you gave killed my flu

And instantly healed me

Clouds grew darker, winds went sullen

Drops from above fell thick to my head

I wondered why you’re quiet like muffled golden

Gleaming in water full of dread

Just in time our eyes interlocked

You let your hands slipped in my arm

As if our ghosts left our bodies to get knocked

While your head rested against my shoulder to keep you warm

My umbrella escaped from my grasp

Free fly, free fall in the air

Ice-bound frogs making a rasp

Like evaporating despair

We joined the rain, greeting the mist

Dancing while dodging every little drop

Passing through clouds like blowing a kiss

And you lay down with a green grass in your lap

I wished everyday would be like this

So calm and beautiful how drizzle cured my pain

With someone to hold, someone to kiss

While being caught in the rain.

**************

PALIWANAG:

Isa ito sa mga tula kong isinulat noong Disyembre 7,2014. Noong araw na iyon, napakalakas ng buhos ng ulan at para sa akin, masarap mag-isip ng kung ano-anong bagay tuwing umuulan. Masarap magmuni-muni sa ating kapaligiran at dahil dito , nakaisip nga ako ng isa na namang obrang gagawin, at nagawa ko nga ito. Marami akong naiisip na konsepto kapag ako ay nagpapatugtog ng musika dahil sa pamamagitan nito, mas nauugnay natin ang nais nating sabihin o iparating.Mas madali rin para sa atin na dugsungan ang mga putol na ideya na nabubuo sa ating isip kung tayo ay lalong dadamhin ang tema ng isinusulat na akda.

Dahil tuwing susulat ako ng isang tula, inilalagay ko ang aking sarili sa posisyong mahirap takasan. Ito ang lugar kung saan tayo nagiging panatag. Ito ang lugar kung saan naglalaro ang ating imahinasyon. At dahil dito, mas gumaganda ang nilalaman ng isang akda kahit na hindi ito hango sa totoong karanasan.

Sa pagsusulat, kailangan mo lang isapuso ang isusulat na akda dahil para sa isang manunulat, ang pluma ang nagsisilbing hangin na nagbibigay sa kanya ng saya sa tuwing siya ay wala sa sarili o malungkot samantalang ang tinta naman nito ang dugo na patuloy na dumadaloy sa pag-inog ng panahon.

Hindi nangangahulugang maganda ang kalalabasan ng isang akdang gagawin kapag ginawa ito nang matagal, dahil hindi sa tagal ng pag-iisip nakabatay ang ikagaganda ng isang obra kung hindi sa pagsasapuso nito at pagsasabuhay.

ANO ANG NAGING INSPIRASYON MO SA PAGSUSULAT NITO?

Sa katunayan, marami na akong napanuod na pelikula na kung saan ang dalawang bida ay naliligo sa ulan. At dahil gusto ko ang ulan, pinili ko ring inspirasyon ang aking pagnanais na ito ay gawing isang tula.Sino ba ang hindi magugustuhan ang ulan? Sa sobrang lamig sa panahon na iyon, makakalimutan na natin kahit saglit ang ating mga problema.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s