Our Teachers Our Heroes

Posted: January 7, 2015 in POETRY
Tags: ,

Epitomes of pedagogy

Pioneers of sound mind and body

Good manners and right conduct

Combine for a good product

Cultivators of experience

Who enrich learning with sense

Doctors who heal us

When we have emotional fuss

Teach us to be literate

To read and to write accurate

Never let us suffer

To problems that are severe

Inculcate in everyone’s mind

Special virtues that bind

But now we have improved best from zeros

Because of our teachers, our heroes!!!!

 

PALIWANAG:

Araw ng pagkakagawa :Enero 5,2015, Lunes

Ito ang isa sa mga tula ko na inaalay ko sa mga guro. Isinulat ko ito noong Setyembre 22,2013. Napili ko na sulatan ang ating mga mahal na guro dahil sila ang nagsilbing ilaw natin sa mga oras na tayo ay bulag sa pangaral ng ating mga magulang. Tinuruan nila tayo ng mga magagandang asal na nakabaon na sa ating isipan magpahanggang ngayon. Sa lalim ng koneksyon natin sa ating mga guro, itinuturing din natin silang mga pangalawang magulang. Dahil kung wala sila ay hindi tayo magiging ganap kung sino man tayo ngayon. Kung walang guro, walang mga propesyunal. At kung walang propesyunal, hind uunlad ang ating pamumuhay. Sa madaling sabi, kung hindi dahil sa ating mga guro, walang tatawaging nasyon at ekonomiya sa ating bansa maging sa buong daigdig din.

Salamat sa lahat ng mga naging guro ko mula elementarya hanggang pangkasalukuyan dahil kung hindi po dahil sa inyo, hindi ako magiging ganito kung sino man ako ngayon.

Saludo ako sa mga gurong nagsisikap matulungan ang kani-kanilang mag-aaral sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ang tulang ito ay para sa inyo mahal naming mga guro!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s